گفتگوی خواندنی با امید اسفندیاری پیشکسوت دوچرخه سواری ایران ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

گفتگوی خواندنی با امید اسفندیاری پیشکسوت دوچرخه سواری ایران

پیشکسوتان ورزش بدون شک کوله باری از تجربه وعمل واندوخته های علمی هستند که در میادین ورزشی چون فولاد آبدیده شدند. پیشکسوتان چون کوهی از یخ که بخش اعظم آن به دلیل متانت وبزرگی‌شان در زیر‌آب واندکی از این کوه به دید می‌آید هستند.