اسامی پذیرفته‌شدگان مرحله اول المپیادهای علمی کشور اعلام شد ۱۹ اسفند ۱۳۹۱

اسامی پذیرفته‌شدگان مرحله اول المپیادهای علمی کشور اعلام شد

شهریاریها : المپیادهای علمی کشور 24 تا 27 بهمن امسال برگزار شد که با المپیاد کامپیوتر آغاز شد و با المپیاد زبان و ادبیات فارسی پایان یافت. در این المپیادها 153 هزار و 700 دانش‌آموز در 7 رشته شرکت کردند که در مرحله اول، بیش از 9 هزار نفر پذیرفته شده‌اند. شرکت‌ کنندگان المپیادهای علمی […]