مذاکره فدراسیون فوتبال با چهار اسپانسر برای البسه تیم ملی ۰۲ آذر ۱۳۹۴

مذاکره فدراسیون فوتبال با چهار اسپانسر برای البسه تیم ملی

شهریاریها : فدراسیون فوتبال در حال حاضر با چهار اسپانسر البسه تیم ملی در حال مذاکره است. با اتمام قرارداد «آل اشپورت» حامی مالی گذشته فدراسیون فوتبال و تیم ملی، مذاکره با اسپانسرهای دیگر آغاز شده و قرار است به زودی حامی مالی جدید معرفی شود. این در حالی است که تیم ملی فوتبال هنوز […]