وضعیت گوشت، مرغ و اقلام اساسی برای ایام محرم ۱۸ آبان ۱۳۹۱

وضعیت گوشت، مرغ و اقلام اساسی برای ایام محرم

گروه اقتصاد شهریاریها : معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ذخیره سازی کافی گوشت و مرغ وتامین نیاز اقلام اساسی برای ایام محرم خبرداد. « حسن رادمرد»، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب افزود: برای این ایام ذخائر خوبی تدارک و در نظر گرفته […]