کشتی گیران شهرستان شهریار میهمان سفره افطار الهی بودند ۲۸ خرداد ۱۳۹۶

کشتی گیران شهرستان شهریار میهمان سفره افطار الهی بودند

شهریاریها : شامگاه جمعه هیئت کشتی و اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار به همت فرش سادات میزبان کشتی گیران شهرستان شهریار در سفره افطار بودند .  به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و شهرستان شهریار؛ در این مراسم عبدالوند رئیس و هزارخانی معاونت اداره ورزش و جوانان، قهرمانان، مربیان و پیشکسوتان کشتی شهرستان در […]