افتتاح بیمارستان شهید سردار سلیمانی در شهرستان قدس ۲۳ بهمن ۱۳۹۹

افتتاح بیمارستان شهید سردار سلیمانی در شهرستان قدس

قدس- بیمارستان شهید سردار سلیمانی در شهرستان قدس از طریق ویدئو کنفرانس توسط رییس جمهور افتتاح شد.