دوشنبه, ۱۰ آذر , ۱۳۹۹
12 میلیارد تومان اعتبار برای احداث بیمارستان شهریار ۲۵ اسفند ۱۳۹۱

12 میلیارد تومان اعتبار برای احداث بیمارستان شهریار

شهریاریها : حسین گروسی در آخرین جلسه شورای اسلامی فرمانداری شهریار در سال جاری که با حضور جمعی از مسئولین شهری و منطقه ای این شهرستان برگزار شد در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در موضوع بودجه شهرستان شهریار که در برخی موارد تامین نشده با تمام توان خود پیگیری مستمری را داشته ایم و در […]