استیضاح شهردار شهریار/فرماندار:وقت مناسبی نبود ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
مهندس طاهری

استیضاح شهردار شهریار/فرماندار:وقت مناسبی نبود

شهریار- استیضاح شهردار شهریار در حالی توسط اعضای شورای شهر مصوب شد، که فرماندار این شهرستان زمان تصویب آن را مناسب نمی داند.