رتبه نخست شورای تامین استان تهران در کشور ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

رتبه نخست شورای تامین استان تهران در کشور

شهریاریها : حمیدرضا گودرزی، پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان معاون امنیتی انتظامی استاندار تهران طی سخنانی گفت: تلاش شبانه روزی در حوزه امنیتی و انتظامی استانداری تهران در زمانهای مختلف قابل مشاهده است. وی افزود: حوزه بازرسی و حراست استانداری تهران نیز با تلاش شبانه روزی در اتخاذ تصمیات امنیتی […]