رحیم قهرمانی : تمام هدفم موفقیت در مسابقه سوئد است ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

رحیم قهرمانی : تمام هدفم موفقیت در مسابقه سوئد است

دونده دوی ماراتن: من قصد دارم در مسابقه ۶۰ کیلومتر ماراتن در سوئد شرکت کنم و موفقیت در این مسابقه هدف اصلی ام است.