بازدید گل محمدی از پروژه استادیوم ۵۰۰۰ نفری شهر وحیدیه شهریار ۱۹ بهمن ۱۳۹۸

بازدید گل محمدی از پروژه استادیوم ۵۰۰۰ نفری شهر وحیدیه شهریار

مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران به همراه شهردار وحیدیه از پروژه استادیوم 5000 نفری این شهر بازدید کردند.