از سوی نادر نیک خواه برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی هفته دفاع مقدس اعلام شد ۲۵ شهریور ۱۳۹۹

از سوی نادر نیک خواه برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی هفته دفاع مقدس اعلام شد

اعلام رئوس برنامه های گرامیداشت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس در شهرستان شهریار

افتتاح آموزشگاه کاغذ کاهی درفازیک اندیشه شهریار ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

افتتاح آموزشگاه کاغذ کاهی درفازیک اندیشه شهریار

شهریاریها : باحضور علی یوسفی سرپرست اداره فرهنگ وارشاداسلامی مراسم گشایش آموزشگاه کاغذکاهی برگزارشد . به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهریار، درمورخه بیستم اردیبهشت همزمان باآغاز اعیادشعبانیه افتتاح آموزشگاه هنرهای تجسمی ( نقاشی ) کاغذکاهی درفاز یک اندیشه باحضور یوسفی سرپرست اداره ، محسن زاده سرپرست هنری ودوستداران هنر نقاشی برگزار گردید . […]