دستگیری رییس و ۲ تن از کارشناسان یکی از ادارات ملارد ۱۷ آبان ۱۳۹۹

دستگیری رییس و ۲ تن از کارشناسان یکی از ادارات ملارد

دادستان عمومی و انقلاب ملارد از دستگیری رییس و ۲ تن از کارشناسان یکی از ادارات این شهرستان خبر داد.