پنج شنبه, ۶ آذر , ۱۳۹۹
سرپرست اداره کل ورزش وجوانان استان تهران معرفی شد ۰۳ آبان ۱۳۹۹

سرپرست اداره کل ورزش وجوانان استان تهران معرفی شد

وزیر ورزش وجوانان طی حکمی نصرالله پریچهره را به عنوان سرپرست اداره کل ورزش وجوانان استان تهران منصوب کرد.