جعفر شاکر، سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان رباط کریم شد ۱۴ تیر ۱۳۹۹

جعفر شاکر، سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان رباط کریم شد

طی حکمی از سوی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، جعفر شاکر به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان رباط کریم منصوب شد.