بیمارستانهای شهریار پاسخگوی نیاز جمعیت سه شهرستان شهریار، قدس و ملارد نیست ۲۱ مهر ۱۳۹۱

بیمارستانهای شهریار پاسخگوی نیاز جمعیت سه شهرستان شهریار، قدس و ملارد نیست

شهریاریها : رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار گفت: با توجه به فقدان بیمارستان در شهرستانهای قدس و ملارد و مراجعه بیماران این شهرستانها به شهریار، دو بیمارستان موجود در شهریار پاسخگوی نیاز جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفری این سه شهرستان نیست. به گزارش خبرنگار مهر، جمشید واشانی عصر پنجشنبه در مانور […]