خساراتی که به استان تهران وارد شد/ تخریب وحشتناک اموال عمومی ۰۶ آذر ۱۳۹۸
روایتی از جنگ مسلحانه آشوبگران در تهران

خساراتی که به استان تهران وارد شد/ تخریب وحشتناک اموال عمومی

اغتشاشگران در هفته گذشته از شلیک مستقیم گلوله به مردم، تا غارت فروشگاه ها و آتش زدن قرآن و مراکز درمانی و بانک ها و اموال عمومی گرفته و به شهادت رساندن حافظان امنیت را انجام دادند.

خسارت وارده به اموال عمومی در استان تهران هنوز برآورد نشده است ۳۰ آبان ۱۳۹۸

خسارت وارده به اموال عمومی در استان تهران هنوز برآورد نشده است

استاندار تهران گفت: هنوز میزان خسارت به اموال عمومی در استان تهران دقیق مشخص نشده است.