تاثیر سفرهای اخیر روی فوتی های کرونا۴الی۶هفته آینده مشخص می شود ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
فرمانده ستاد مقابله با کرونا استان تهران

تاثیر سفرهای اخیر روی فوتی های کرونا۴الی۶هفته آینده مشخص می شود

فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران گفت: تأثیرات این سفرها روی آمار فوتی‌های کرونا بین چهار تا شش هفته آینده و در مورد بیماران سرپایی پنج الی ۱۴ روز آینده مشخص می شود.