10 مدرسه جدید در شهر پرند ساخته می شود ۱۷ دی ۱۳۹۲

10 مدرسه جدید در شهر پرند ساخته می شود

شهریاریها : رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم از ساخت 10 مدرسه جدید بر اساس نیازسنجی صورت گرفته در شهر پرند خبر داد. عبدالرضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موافقت صورت گرفته و کسب مجوز از نریمان، معاون وزیر و مدیر عامل شهرهای جدید کشور اظهار داشت: بر اساس […]