آهنگسازی احسان خواجه امیری برای همخوان پدرش ۲۴ دی ۱۳۹۱

آهنگسازی احسان خواجه امیری برای همخوان پدرش

شهریاریها وبه نقل از شبکه ایران، احسان فدایی گفت: دو آلبوم جدید آماده انتشار داریم که اولی آلبوم خودم است که مجوز آن گرفته شده و دیگری آلبوم استاد ایرج می باشد که در امیر احسان فداییانتظار مجوز هستیم. وی افزود: آلبوم جدیدم منو حس کن نام دارد که دوازده قطعه است و یک کار […]