حسین حق وردی دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شد ۲۳ تیر ۱۳۹۹

حسین حق وردی دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شد

دکتر حسین حق وردی دبیر کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم مشخص شد.