تلفن همراه قاتل چه چیزهایی شده است؟ ۲۶ فروردین ۱۳۹۲

تلفن همراه قاتل چه چیزهایی شده است؟

گروه دانستنیها – شهریاریها : 40 سال از اختراع تلفن های قابل حمل می گذرد و این دستگاه الکترونیکی تاکنون وسایل زیادی را از رده خارج کرده است. بیش از چهار دهه از اختراع اولین تلفن قابل حمل می گذرد و این وسیله تا کنون توانسته بسیاری از لوازم و تکنولوژی ها را با خود […]