نادر روحی شهردار صباشهر شهریار شد ۰۹ مرداد ۱۳۹۹

نادر روحی شهردار صباشهر شهریار شد

طی حکمی از طرف انوشیروان محسنی بندپی نادر روحی به عنوان شهردار صباشهر منصوب شد.