خواب،کمکی برای حل مشکلات بزرگ ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

خواب،کمکی برای حل مشکلات بزرگ

گروه پزشکی شهریاریها به نقل از سالم زی: تقریبا عده کثیری از ما هنگام برخورد با مشکلات تصمیم می گیریم تا بخوابیم و صبح روز بعد پس از بیدار شدن به رفع مشکل و تصمیم گیری راجع به آن بپردازیم. با این دید که یک خواب خوب مغز ما را برای تصمیم صبح آماده می […]