جان‌باختن سرایدار مدرسه با سقوط از پشت‌بام مدرسه در باغستان ۰۷ آبان ۱۳۹۸

جان‌باختن سرایدار مدرسه با سقوط از پشت‌بام مدرسه در باغستان

علی‌اصغر فرح‌حال، سرایدار یکی از مدارس شهریار در جریان بارندگی‌های اخیر و چکه آب از ساختمان مدرسه، به پشت‌بام مدرسه رفته بود که متأسفانه بر اثر سقوط، جان باخت.