احمد پورمخبر درگذشت ۳۰ تیر ۱۳۹۹

احمد پورمخبر درگذشت

احمد پورمخبر بازیگر سینما و تلویزیون بر اثر سکته مغزی درگذشت.