انتشار جلد اول دایره المعارف شهرستان شهریار ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

انتشار جلد اول دایره المعارف شهرستان شهریار

شهریاریها : باتلاش استاد احمد فرجی رئیس انجمن شعر وادب شهرستان شهریار جلد اول دایره المعارف شهرستان شهریار باعنوان (( گام به گام با تاریخ )) انتشاریافت .  به همت احمد فرجی پژوهشگر ، نویسنده وشاعر ، شهرستان شهریار صاحب دایرت المعارف شد . بنا بر همین گزارش جلد اول این دایره المعارف باعنوان (( […]