افزایش ابتلای گروه سنی ۵ تا ۱۷ سال به کرونا در استان تهران ۰۵ بهمن ۱۳۹۹

افزایش ابتلای گروه سنی ۵ تا ۱۷ سال به کرونا در استان تهران

تهران- فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران با اشاره به کاهش نرخ ترخیص و افزایش میزان مرگ و میر کرونا در استان تهران گفت: ابتلای گروه سنی ۵ تا ۱۷ سال به کرونا در استان افزایش یافته است.