عملیات احداث ۶ فضای آموزشی در شهریار آغاز شد ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

عملیات احداث ۶ فضای آموزشی در شهریار آغاز شد

عملیات احداث شش فضای آموزشی در شهرستان شهریار با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش آغاز شد.