چگونه تلفظ انگلیسی را فرا بگیریم؟ ۱۹ خرداد ۱۳۹۵

چگونه تلفظ انگلیسی را فرا بگیریم؟

گروه آموزشی شهریاریها : ۱- اصوات انگلیسی را بیاموزید در زبان انگلیسی اصواتی وجود دارند که در کمتر زبانی یافت می‌شوند. بعنوان مثال اولین صوت موجود در لغت thin یا اولین صوت در لغت away به ندرت در زبانهای دیگر شنیده می‌شوند. بنابراین شما باید: ۱- همه‌ی اصوات انگلیسی را بشناسید. ۲- دقت کنید که […]