بیشترین تصادفات برون شهری و درون شهری، در کدام محدوده ها اتفاق افتاده اند؟ ۳۱ تیر ۱۳۹۶

بیشترین تصادفات برون شهری و درون شهری، در کدام محدوده ها اتفاق افتاده اند؟

شهریاریها : در سه ماه اول امسال، ۶۵ درصد تصادفات برون شهری در ٣٠ کیلومتری جاده ها و مابقی از کیلومتر ٣٠ به بعد اتفاق افتاده اند. رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در گفت و گو با سایت راهور با اعلام این آمار گفت:”۶٠درصد تصادفات برون شهری در محورهای اصلی و […]