شاه علامت آنفلوانزا را بشناسید/تشدید بیماری در هوای آلوده ۱۰ آذر ۱۳۹۸

شاه علامت آنفلوانزا را بشناسید/تشدید بیماری در هوای آلوده

شیوع بیماری آنفلوانزا در روزهایی که هوای کلانشهرهای کشور به شدت آلوده شده است، می تواند منجر به تشدید این بیماری شود.