حال بد آسایشگاه کهریزک در روزهای کرونایی/ ۵ کشته و ۱۵۵ مبتلا ۰۷ فروردین ۱۳۹۹

حال بد آسایشگاه کهریزک در روزهای کرونایی/ ۵ کشته و ۱۵۵ مبتلا

معاون آسایشگاه خیریه کهریزک با بیان اینکه ۵نفر از سالمندان فوت کرده‌اند، گفت: نتیجه تست کرونای ۸۷ مددجو و ۶۸ نفر از پرسنل آسایشگاه مثبت بود و در صورت نیاز از امکانات صحرایی در محوطه آسایشگاه استفاده خواهیم کرد.