ثبت نام حج عمره دانش آموزی در شهریار آغاز شد
ثبت نام حج عمره دانش آموزی در شهریار آغاز شد

شهریاریها : مدیر سازمان دانش آموزی شهرستان شهریار از از ثبت نام برای حج عمره دانش آموزی خبر داد. اباصلت امیدی افزود: ثبت نام حج عمره دانش آموزی به صورت بخش نامه است که واجدین شرایط اعلام شده که جزی از تشکل های دانش آموزی یا پیشتازان  و متولدین 74 و 75 که پایه سوم […]

شهریاریها : مدیر سازمان دانش آموزی شهرستان شهریار از از ثبت نام برای حج عمره دانش آموزی خبر داد.

اباصلت امیدی افزود: ثبت نام حج عمره دانش آموزی به صورت بخش نامه است که واجدین شرایط اعلام شده که جزی از تشکل های دانش آموزی یا پیشتازان  و متولدین 74 و 75 که پایه سوم و پیش دانشگاهی بوده و معدل آن ها باید از 15 بالا تر باشد .

وی اظهار داشت : برای حج عمره دانش آموزی از از تشکل های دانش انتخاب می شود که این تشکل ها باعث خود ساختگی و اجتماعی شدن دانش آموزان می شود و این تشکل ها باعث استعداد یابی و شکوفا شدن استعداد آن ها    میشود .

وی تصریح کرد: شعار امسال پیشتازان هم دلی ، هم فکری ، همکاری و یادگیری مهارت های زندگی است  .

وی اظهار امید واری کرد و گفت : با وجود چنین دانش آموزان فعالی در شهریار هم تشکل های دانش آموزی و هم پیشتازا می تواندد آینده خوب و روشنی  داشته باشند .