حوزه11- مرکزی شهریارشهریار بلوار نواب صفوی021-65222520

حوزه – اندیشه

اندیشه فاز 3 روبروی پمپ بنزین
حوزه – رزکان

شهریار  رزکان

 حوزه – فردوسیه

شهریار خاوه

حوزه – ملارد

ملارد جنب دهداری
حوزه – قدسورودی بعد از راه آهن

 حوزه – بی بی سکینه

جاده بی بی سکنیه بعد از شهرآباد

حوزه – وحیدیه

وحیدیه جوقین

حوزه – قائم آباد

شهریار – صباشهر(قاسم آباد)ابتدای بلوار شهید تاجیک
حوزه – امیریهامیریه (بردآباد سابق) بلوار امام خمینی

حوزه – باغستان

شهریار – باغستان (مویز)