در آخرین روزهای پاییز شهریار سیفد پوش شد
در آخرین روزهای پاییز شهریار سیفد پوش شد

شهریاریها : بارش برف در شهریار از ساعاتی پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. مردم این شهرستان در آخرین روزهای فصل پاییز شاهد بارش برف بوده و خوشحالی و مسرت در صورت‌های مردم موج می‌زند. آنچه بیش از هر چیز دیگری بر شادمانی این بارش می‌افزاید شادی کودکان و بازی با دانه‌های برف است. […]

13910919000459_PhotoAشهریاریها : بارش برف در شهریار از ساعاتی پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

مردم این شهرستان در آخرین روزهای فصل پاییز شاهد بارش برف بوده و خوشحالی و مسرت در صورت‌های مردم موج می‌زند.

آنچه بیش از هر چیز دیگری بر شادمانی این بارش می‌افزاید شادی کودکان و بازی با دانه‌های برف است.

لازم به ذکر می باشد که شهرداری شهریار ستاد عملیات زمستانی برای برف روبی و نمک پاشی معابر در شهرستان شهریار تشکیل داده است.