شرایط و مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام شهریه دانشگاه پیام نور شهریار
شرایط و مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام شهریه دانشگاه پیام نور شهریار

شهریاریها : به نقل از وب سایت دانشگاه پیام نور واحد شهریار دانشجویان محترم میتوانند با توجه به شرایط و مدارک ذیل جهت وام شهریه اقدام نمایند. 1- ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی (کمتر از 12 واحد نباشد) 2- فقط دانشجویان ورودی بهمن 87 به بالا می توانند از […]

شهریاریها : به نقل از وب سایت دانشگاه پیام نور واحد شهریار دانشجویان محترم میتوانند با توجه به شرایط و مدارک ذیل جهت وام شهریه اقدام نمایند.
1- ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی (کمتر از 12 واحد نباشد)
2- فقط دانشجویان ورودی بهمن 87 به بالا می توانند از این وام استفاده نمایند.
3- زمان تشکیل پرونده از 15/7/91 لغایت 1/8/91 می باشد.
4- تکمیل و دریافت فرم درخواست وام از رفاه دانشجویی بدون قلم خوردگی
5- تصویر صفحه اول شناسنامه- تصویر کارت دانشجویی- تصویر کارت ملی- اصل تعهد محضری به همراه ضامن در دفتر اسناد رسمی در ابعاد  A4– تصویر حکم کارگزینی ضامن (کارمند رسمی- پیمانی- بازنشسته دولت)- تصویر انتخاب واحد ترم جاری نیمسال اول 92-91
6- مبلغ وام شهریه در نیمسال اول 92-91  مبلغ   000/250  تومان می باشد.
7- دانشجویان متقاضی وام ، شهریه خود را نباید پرداخت کرده باشند.