گروه شبیه خوانی حضرت ابوالفضل العباس ( ع ) درفاز یک اندیشه
گروه شبیه خوانی حضرت ابوالفضل العباس ( ع ) درفاز یک اندیشه

شهریاریها به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهریار ،‌ باهمکاری امورهنری این اداره گروه شبیه خوانی حضرت ابوالفضل العباس ( ع )  به سرپرستی علی پناه جگروند به اجرای تعزیه خواهد پرداخت . بنابرهمین گزارش ، اجرای تعزیه در مورخه های سوم تا پنجم آذرماه ازساعت ۱۴ در انتهای فازیک اندیشه شهرک […]

شهریاریها به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهریار ،‌ باهمکاری امورهنری این اداره گروه شبیه خوانی حضرت ابوالفضل العباس ( ع )  به سرپرستی علی پناه جگروند به اجرای تعزیه خواهد پرداخت .

بنابرهمین گزارش ، اجرای تعزیه در مورخه های سوم تا پنجم آذرماه ازساعت ۱۴ در انتهای فازیک اندیشه شهرک رفاه برگزار می گردد .

دوستداران وعاشقان  اهل بیت می توانند بامراجعه به شهرک رفاه از تعزیه دیدن نمایند .

عکس تزئینی میباشد.