ممنوعیت استفاده از عنوان خبرگزاری برای سایتها
ممنوعیت استفاده از عنوان خبرگزاری برای سایتها

شهریاریها : هیأت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها بر ممنوعیت استفاده از عنوان خبرگزاری برای پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی و سایت‌های خبری تأکید و پیگیری‌های قانونی لازم در این خصوص را به تصویب رساند. هیأت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها در جلسه مورخ دوم مردادماه بر ممنوعیت استفاده از عنوان خبرگزاری برای پایگاه‌های اطلاع رسانی […]

شهریاریها : هیأت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها بر ممنوعیت استفاده از عنوان خبرگزاری برای پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی و سایت‌های خبری تأکید و پیگیری‌های قانونی لازم در این خصوص را به تصویب رساند.

هیأت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها در جلسه مورخ دوم مردادماه بر ممنوعیت استفاده از عنوان خبرگزاری برای پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی و سایت‌های خبری تأکید و پیگیری‌های قانونی لازم در این خصوص را به تصویب رساند.

به گزارش ایسنا، بر اساس صورتجلسه این هیأت، با استناد به ماده یک قانون مطبوعات، پایگاه­‌های اطلاع­‌رسانی فاقد مجوز خبرگزاری مشمول عنوان خبرگزاری نبوده و به­‌کارگیری این عنوان غیر واقعی از سوی آن‌ها به­‌ویژه در نامواره یا آرم­، تخلف از قانون مطبوعات به حساب می­‌آید.

از این رو در صورت عدم حذف عنوان مذکور در مدت یک ماه پس از تاریخ این جلسه، هیأت نظارت بر مطبوعات به موجب قانون نسبت به سایت­‌های متخلف پیگیری لازم را به­ عمل آورده و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد کرد.

بنابراین شایسته است کلیه پایگاه­‌های اطلاع­‌رسانی اینترنتی که تاکنون در اخبار و مطالب و یا نامواره یا نشان خود، ماهیت رسانه خویش را بدون برخورداری از مجوز این هیأت خبرگزاری معرفی کرده­‌اند، از این تاریخ به مدت یک ماه نسبت به حذف عنوان مذکور اقدام کنند.