مسیر فعلی شما » صفحه اصلی » شرایط ارسال عکس  

Photo Gallery
شرايط ارسال متن و تصوير برای شهریاریها

آثاری که در اختيار سايت شهریاریها گذشته می شود:

هرجا از شما دعوت شود آثار خود (از جمله هرگونه متن، عکس، آثار گرافيکی) را در اختيار شهریاریها بگذاريد، شما ضمن ارائه اين مواد، موافقت می کنيد که حق دائمی، رايگان، غيرانحصاری و حق ثانوی توليد (sub-licenseable) آن را به شهریاریها بدهيد.

همچنين به شهریاریها اجازه استفاده، تکثير، اصلاح، جرح و تعديل، انتشار، ترجمه، خلق آثار مشتقه، توزيع، اجرا، نمايش، و اعمال کليه حقوق تکثير و تبليغ در مورد مواد ارسالی خود در سراسر جهان و/يا شمول اين مواد در ساير آثار، در هر رسانه ای که اکنون موجود است يا ممکن است بعدا ايجاد شود واگذار کنيد.

ضمن تسليم آثار خود به شهریاریها، شما ضمانت می کنيد که مواد ارسالی:

- محصول واقعی شخص شماست و شما از اين حق برخورداريد که آن را در دسترس شهریاریها برای کليه مقاصد تعريف شده در بالا قرار دهيد،

محتويات آن تهمت آميز نيست،

- هيچ گونه قانونی را نقض نمی کند،

- شهریاریها را در مقابل هرگونه هزينه های حقوقی، خسارات و ساير مخارجی که ممکن است در نتيجه تخطی شما از ضمانت بالا حادث شود مصون می سازيد،

- به منظور واگذاری و انتشار مواد ارسالی خود در شهریاریها و همچنين برای ساير اهداف تعريف شده در بالا، از هرگونه حقوق اخلاقی در مواد ارسالی خود چشم می پوشيد.

مواد اهدايی بايد مودبانه و خوشايند باشد.

- هرگونه ايجاد اختلال، توهين يا سوء رفتار ممنوع: مواد اهدايی بايد سازنده و مودبانه باشد، نه آزارنده يا دردسرآفرين.

- محتويات آثار ارسالی نبايد غيرقانونی يا قابل اعتراض باشد: مواد غيرقانونی، آزارنده، افتراآميز، توهين آميز، تهديدکننده، مضر، زشت، کفرآميز، حاوی تصاوير خلاف اخلاق عمومی، نژادپرستانه يا به هر شکل قابل اعتراض، پذيرفته نيست.

- تصاوير تبليغاتی و مواد بی ارتباط به موضوع پذيرفته نيست: آن دسته از مواد ارسالی که تکراری يا مشابه مواد قبلی باشد را نمی پذيريم. لطفا آثار خود درباره يک موضوع را بيش از يک بار ارسال نکنيد. همچنين مواد نامرتبط به يک موضوع خاص را ارسال نکنيد.

- تبليغات ممنوع است.

- جعل هويت ممنوع است.

- استفاده از نام های نامناسب (مبتذل، توهين آميز و غيره) پذيرفته نيست.

 

 

 

 

  

Copyright © 2009 Shahriariha.Com. All rights reserved

درباه ما | لینک به ما | ارتباط با ما | آگهی در سایت | شرایط استفاده | جستجو در سایت