درشهرستانهای تهران پارک فناوری احداث می شود
درشهرستانهای تهران پارک فناوری احداث می شود

شهریاریها : استاندار تهران با بیان اینکه تلاش می کنیم درهمه شهرستان های استان تهران پارک های فناوری ایجاد شود، گفت: تاکنون در پنج شهرستان ورامین، رباط کریم، شهریار، قدس و فیروزکوه مقرر است این مجموعه ها ایجاد و تلاش می کنیم تا دهه فجر تعدادی از آنها احداث شود. وی با بیان اینکه توسعه […]

13910328000477_PhotoAشهریاریها : استاندار تهران با بیان اینکه تلاش می کنیم درهمه شهرستان های استان تهران پارک های فناوری ایجاد شود، گفت: تاکنون در پنج شهرستان ورامین، رباط کریم، شهریار، قدس و فیروزکوه مقرر است این مجموعه ها ایجاد و تلاش می کنیم تا دهه فجر تعدادی از آنها احداث شود.

وی با بیان اینکه توسعه پارک فناوری پردیس تهران در دستور کار قرار دارد،گفت: این مجموعه بزرگ اکنون با همفکری بیش از 137 شرکت دانش بنیان در زمینه های مختلف علمی فکر شان را به محصول تبدیل کرده اند که ما تلاش خواهیم کرد این مجموعه با همه ظرفیت به کار ادامه دهد.

بررسی کاهش آلودگی هوا، احداث پارک های فناوری در سطح شهرستان های استان، چگونگی اجرای طرح مجزا شدن انتخابات شوراهای شهر و روستای استان و افزایش سرانه گاز رسانی استان از مهمترین مصوبات نشست شورای برنامه ریزی امروز استان تهران اعلام شد.