افتتاح اولین مرکز نگهداری از بیماران روانی مزمن در شهرستان ملارد
افتتاح اولین مرکز نگهداری از بیماران روانی مزمن در شهرستان ملارد

شهریاریها : به مناسبت روز جهانی معلولین طی مراسمی با حضور معاون فرمانداری ملارد، رییس اداره بهزیستی و روسای ادارات شهرستان ملارد مرکز نگهداری بیماران روانی با عنوان آرامش افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان ملارد، به مناسبت روز جهانی معلولین طی مراسمی با حضور معاون فرمانداری ملارد، رییس اداره بهزیستی و […]

شهریاریها : به مناسبت روز جهانی معلولین طی مراسمی با حضور معاون فرمانداری ملارد، رییس اداره بهزیستی و روسای ادارات شهرستان ملارد مرکز نگهداری بیماران روانی با عنوان آرامش افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان ملارد، به مناسبت روز جهانی معلولین طی مراسمی با حضور معاون فرمانداری ملارد، رییس اداره بهزیستی و روسای ادارات شهرستان ملارد ، اولین مرکز نگهداری از بیماران روانی (مردان) با عنوان آرامش افتتاح شد و در حال حاضر در این مرکز با مدیریت دکتر شفیع پور از 11 بیمار اعصاب و روان مجهول الهویه نگهداری می شود.