ملاقات عمومی و حضوری با مسئولین آموزش و پرورش شهریار
ملاقات عمومی و حضوری با مسئولین آموزش و پرورش شهریار

شهریاریها :  مدیر و اعضای شورای معاونین مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهریار بر خود وظیفه شرعی و قانونی میدانند که بصورت مستقیم و رو در رو مسائل و مشکلات مردم شریف شهریار را در زمینه های مختلف آموزش و پرورش مورد بررسی قرار دهند. در این خصوص ملاقات عمومی با مردم (همکاران گرامی فرهنگی، […]

شهریاریها :  مدیر و اعضای شورای معاونین مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهریار بر خود وظیفه شرعی و قانونی میدانند که بصورت مستقیم و رو در رو مسائل و مشکلات مردم شریف شهریار را در زمینه های مختلف آموزش و پرورش مورد بررسی قرار دهند.

در این خصوص ملاقات عمومی با مردم (همکاران گرامی فرهنگی، اولیاء و دانش آموزان و سایر اقشار) هر هفته روزهای سه شنبه از ساعت 8 تا 12 صبح انجام میپذیرد.

مراجعین محترم با نظم و سیاق خاصی در محل اتاق مدیر محترم (آقای سمیر بان پرور) مسائل و مشکلات خود را با مدیر و سایر اعضای شورای معاونین مطرح مینمایند.

مسئولین حاضر نیز با حوصله و درایت نسبت به حل و فصل موارد مطرح شده اقدام مینمایند.