۴ شهر جدید به نقشه تقسیمات کشوری اضافه شد
۴ شهر جدید به نقشه تقسیمات کشوری اضافه شد

شهریاریها و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط کشوری –مصوب 1362- با چند تغییر در جغرافیای استان چهار محال و بختیاری موافقت کرد که بر این اساس، روستای مزایجان مرکز بخش مزایجان از توابع […]

13910425000077_PhotoAشهریاریها و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط کشوری –مصوب 1362- با چند تغییر در جغرافیای استان چهار محال و بختیاری موافقت کرد که بر این اساس، روستای مزایجان مرکز بخش مزایجان از توابع شهرستان بوانات در استان فارس به شهر تبدیل و به عنوان شهر مزایجان شناخته می شود.

همچنین بابامنیر مرکز بخش ماهور میلانی از توابع شهرستان ممسنی در استان فارس به شهر تبدیل و به عنوان شهر بابامنیر شناخته می شود.

بر اساس این مصوبه، روستای سلطان آباد مرکز بخش کربال از توابع شهرستان خرامه استان فارس به شهر تبدیل و به عنوان شهر سلطان شهر و روستای مادرسلیمان مرکز بخش پاسارگاد استان فارس به شهر تبدیل و به عنوان شهر مادر سلیمان شناخته می شود.

تغییرات در نقشه تقسیمات کشوری استان یزد

همچنین بر اساس مصوبه دیگر دولت، خط مرزی بین دو شهرستان اردکان و میبد تعیین می شود و بخش ندوشن به مرکزیت شهر ندوشن از ترکیب دهستان های ندوشن و صدرآباد در تابعیت شهرستان میبد و بخش بفروئیه به مرکزیت شهر بفروئیه و سورک در تابعیت شهرستان میبد ایجاد می شود.

بر این اساس، دهستان سورک به مرکزیت روستای سورک و دهستان صدرآباد به مرکزیت روستای صدرآباد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان میبد ایجاد می شود.

همچنین 10 روستا از دهستان ندوشن بخش خضرآباد شهرستان صدوق منتزع و به دهستان بفروئیه بخش مرکزی شهرستان میبد الحاق و دهستان ندوشن از بخش خضرآباد شهرستان صدوق منتزع و به بخش مرکزی شهرستان میبد الحاق می شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.