ابقا و انتصاب 15 نفر از مدیران دانشگاه آزاد
ابقا و انتصاب 15 نفر از مدیران دانشگاه آزاد

شهریاریها : فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکامی جواد کفیل رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه، فرزاد ناظمی مدیر کل دفتر حسابرسی، مهدی مرجانی معاون پژوهش و فناوری باشگاه پژوهشگران جوان، رامین حاجی خانی سرپرست واحد کرج، رجب یحیی زاده سرپرست واحد سلماس، مسعود اکبری سرپرست مرکز آموزش هشجین و نقی […]

0n00000575-bشهریاریها : فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکامی جواد کفیل رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه، فرزاد ناظمی مدیر کل دفتر حسابرسی، مهدی مرجانی معاون پژوهش و فناوری باشگاه پژوهشگران جوان، رامین حاجی خانی سرپرست واحد کرج، رجب یحیی زاده سرپرست واحد سلماس، مسعود اکبری سرپرست مرکز آموزش هشجین و نقی کمالی مسئول راه‌اندازی مرکز آموزش طارم را در سمت‌های خود ابقاء کرد.
همچنین دانشجو با احکامی دیگر احمد رویایی عضو شورای انتصابات سازمان مرکزی، رضا قادری را به عنوان سرپرست مرکز آموزش پیرانشهر، علیرضا رضایی در سمت سرپرست واحد همدان، محمد حسین‌پور به عنوان سرپرست واحد اهواز، حسین اسفرقی در سمت سرپرست واحد قائنات، حمیدرضا غفاری به عنوان سرپرست واحد فردوس، مجیدرضا رضوی در سمت سرپرست واحد تایباد و مجید مظفری را به عنوان رئیس منطقه ده منصوب کرد.