گروسی : سرمایه‌گذاری بر ورزش دانشجویان، ورزش کشور را ارتقا می‌دهد
گروسی : سرمایه‌گذاری بر ورزش دانشجویان، ورزش کشور را ارتقا می‌دهد

شهریاریها به نقل از هفت خبر: نماینده مردم شهریار و ملارد در مجلس با بیان اینکه لیگ های دانشجویان جهان میدانی برای رویاروی جوانان تحصیل کرده جهان کنونی است، افزود: سرمایه گذاری بروی ورزش دانشجویان برای ارتقا ورزش کشور الزامی است. حسین گروسی افزود: درچند سال اخیر ورزش دانشجویان به سرعت در تمام نقاط جهان […]

گروسی 1شهریاریها به نقل از هفت خبر: نماینده مردم شهریار و ملارد در مجلس با بیان اینکه لیگ های دانشجویان جهان میدانی برای رویاروی جوانان تحصیل کرده جهان کنونی است، افزود: سرمایه گذاری بروی ورزش دانشجویان برای ارتقا ورزش کشور الزامی است.

حسین گروسی افزود: درچند سال اخیر ورزش دانشجویان به سرعت در تمام نقاط جهان گسترش یافته است و امروزه در اکثر کشورهای صاحب ورزش از ورزش دانشجویان به عنوان نقطه استارت توسعه ورزش یاد می شود .
وی ادامه داد: افزایش امکانات ورزشی دردانشگاه ها ، بودجه ریزی، استفاده از نظرات پیشکسوتان ورزشی و تدارک بازی تدراکاتی مناسب می تواند ورزش دانشجویان را در کشور متحول کند.
گروسی افزود : با وجود این مباحث ورزش کشور همچنان نیازمند مدیریت کلان است زیرا دروهله اول باید لیگ داخلی رشته های ورزشی مختلف را در عرصه ورزش دانشجویی راه اندازی کنیم ودر وهله دوم برای حضور در میادین جهانی برنامه ریزی کنیم.
نماینده مردم شهریار تصریح کرد: بسیاری از تیم‌‌های ورزشی جهان که هم اکنون در دنیایی ورزش بی رقیب هستند به این علت است که در تیم های پایه ای مراکز آموزشی همچون مدارس و دانشگاه ها سرمایه گذاری کرده‌اند.
گروسی افزود: بزرگترین مشکل ورزش دانشجویی، نبود سیتم متمرکز دانشجویی و نگاه کوتاه مدت به این ورزش توسعه این ورزش رزا با مشکل روبرو کرده است.
نماینده مردم شهریار و ملارد در مجلس با بیان اینکه لیگ های دانشجویان جهان تعاملی برای رویاروی جوانان تحصیل کرده جهان کنونی است، افزود:سرمایه گذاری بروی ورزش دانشجویان برای ارتقا ورزش کشور الزامی است.