گزارش تصویری / مسابقات دوچرخه سواری پیشکسوتان کشور در استان البرز - شهریاریها