مسابقه جایزه بزرگ دوچرخه سواری کوهستان به میزبانی استان قزوین - شهریاریها