احسان حدادی در لیگ الماس سوم شد
احسان حدادی در لیگ الماس سوم شد

گروه ورزش شهریاریها : احسان حدادی در مرحله چهارم لیگ الماس در آمریکا با پرتاب 65 متر و 63 سانتیمتر در مکان سوم این رقابت ها قرار گرفت. احسان حدادی نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک لندن در لیگ الماس که شب گذشته در یوگن امریکا برگزار شد در پرتاب سوم با ثبت رکورد 65 متر و […]

970970گروه ورزش شهریاریها : احسان حدادی در مرحله چهارم لیگ الماس در آمریکا با پرتاب 65 متر و 63 سانتیمتر در مکان سوم این رقابت ها قرار گرفت.

احسان حدادی نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک لندن در لیگ الماس که شب گذشته در یوگن امریکا برگزار شد در پرتاب سوم با ثبت رکورد 65 متر و 63 سانتیمتر در مکان سوم قرار گرفت.

پرتاب اول حدادی 63 متر و 7 سانتی متر بود. در پرتاب دوم رکورد 64 متر و 16 سانتی متر را ثبت کرد و در پرتاب سوم خود که بهترین پرتاب او بود توانست رکورد 65 متر و 63 سانتی متر را بدست آورد.

وی در پرتاب چهارم 65.45 در پرتاب پنجم 64.11 و در پرتاب آخر رکورد 64.16 را به نام خود ثبت کرد.

رابرت هارتینگ آلمانی قهرمان المپیک لندن و جهان در پرتاب اول رکورد 67.16 را کسب کرد در پرتاب دوم با ثبت رکورد 69 مترو 75 سانتیمتر اول شد. او در پرتاب 3 و 6 خود مرتکب خطا شد و در پرتاب چهارم خود رکورد 67.42 را از آن خود کرد.

پیتر مالاچوفسکی از لهستان با 66.50 شروع کرد در پرتاب دوم رکورد 68.19 را کسب کرد که بهترین پرتاب وی بود و توانست جایگاه دوم این رقابت ها را از آن خود کند.

او در پرتاب ششم خود مرتکب خطا شد و در پرتاب های سوم تا پنجم خود به ترتیب رکوردهای 66.99، 66.58 و 66.89 را به ثبت رساند.

فریدینگ مارتین ازآلمان با رکورد 65.54 چهارم شد. گرد کانتر از استونی با پرتاب 63.58 در مکان پنجم قرار گرفت.

گوادا ریکاس هندی با ثبت رکورد 63.30 ششم شد و فرانک کازاناس از اسپانیا و لاس بروک از آمریکا به ترتیب با ثبت رکوردهای 61.97 و 60.89 هفتم و هشتم شدند.

بدین ترتیب در این رقابت ها تنها رابرت هارتینگ آلمانی و پیتر مالاچوفسکی موفق به کسب سهمیه A مسابقات قهرمانی جهان شدند و احسان حدادی از رسیدن به این عنوان بازماند .

گفتنی است؛ حدادی پیش از این با ثبت رکورد 64 متر و 2 سانتیمتر در مسابقات ویرجینیا ورودی B مسابقات جهانی را کسب کرده بود.