طی مراسمی از فرهنگیان بازنشسته شهریار تقدیر شد
طی مراسمی از فرهنگیان بازنشسته شهریار تقدیر شد

شهریاریها : حسین گروسی نماینده مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: ذخیره عملی وعلمی بازنشتگان میتواند ره توشه کامل برای جوانان و افرادی که تازه پا در راه گذاشته اند باشد وهمین ریش سفیدان هستند که میتوانند چراغی برای هدایت این افراد باشند. سید عباس جوهری فرماندار شهریار نیز با بیان اینکه بازنشستگان باز […]

شهریاریها : حسین گروسی نماینده مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: ذخیره عملی وعلمی بازنشتگان میتواند ره توشه کامل برای جوانان و افرادی که تازه پا در راه گذاشته اند باشد وهمین ریش سفیدان هستند که میتوانند چراغی برای هدایت این افراد باشند.

سید عباس جوهری فرماندار شهریار نیز با بیان اینکه بازنشستگان باز ننشته و همیشه در تمام عرصه ها پیشرو هستند عنوان کرد: تجربه این بازنشتگان وبیش کسوتان همیشه و در همه حال به کمک و یاری مدیرانی که تازه پا در عرصه انجام کار گذاشته اند بوده است واین افراد هیچ گاه از اراوه داشته های خود م خودداری نکرده ودر عرضه آن همیشه پیش قدم بوده اند .

سمیر بان پرور رئیس آموزش وپرورش شهرستان شهریار گفت: مدیر لایق در همه حال و هر منسبی اگر بخواهد اریکه مدیریت خود را به سر منزل مقصود برساند باید از تجربیات و داشته های ریش سفیدان مسیر خود استفاده کرده وتجربیات آنها را که حال نتیجه داده به کار بگیرد تا بتواند امر مهمی که به او محول شده به سلامت به سر منزل مقصود برساند.

وی افزود: این مهم تنها با مشورت وهمفکری به دست می آید.

عکس : پانا